UrEc Information Sara Borgström

Researcher in Urban Ecology | Consultant in Environmental Communication | Nature Guide

 

 

 

1p (poäng) motsvarar 1 veckas heltidsstudier.

 

 

CV

(English CVMin CV på engelska)

Utbildning

April 2006

Universitetspedagogik, doktorandkurs

2p

June 2005

Doktoranduppsats: “Biodiversity conservation in urban landscapes”

10p

April 2005

Efficient indicators of biodiversity

2p

Nov 2004

Kvalitativa forskningsmetoder, doktorandkurs

5p

Sept 2004

Adaptive co-management, doktorandkurs

1p

June 2004

Antagen till forskarutbildning, avd för Naturresurshushållning, Systemekologiska inst, Stockholms universitet

5 years

VT 2004

Naturvetenskapens idéhistoria

5p

HT 2003-VT 2004

Guideutbildning SNF, auktorisering via Stockholm Visitors Board i april 2004

1 year

Sept 2003

Magisterexamen i biologi, Stockholms universitet

160p

HT 2002 - VT 2003

Examensarbete i naturresurshushållning, Systemekologiska inst, Stockholms universitet.

20p

HT 2002

Kanditatexamen i geografi, Stockholms universitet

120p

VT 2002

Vetenskapskommunikation, SU

20p

HT 2001

Miljörätt 10p, Miljökemi 5p, GIS 10p, SU

25p

Sommaren 2001

Kärlväxtfloristik med inventeringsmetodik, SU

10p

VT 2001

Samhällsvetenskap för biologer 10p, SU
Natural resource management and society 10p, SU

20p

HT 2000

Ekologi påbyggnadskurs 10p, Miljökunskap för biologer 10p, SU

20p

HT 1999 - VT 2000 

Grundkurs i biologi, SU

45p

VT 1998 - VT 1999

Geografiprogrammet, SU

60p

HT 1997

Naturresursprogrammet, SLU

15p

HT 1996 - VT 1997 

Musiklinjen på S:t Sigfrids folkhögskola, Växjö

1 year

1993 -1996

Naturvetenskapliga programmet, Tyresö Gymnasium

3 years

 

Anställningar (kommer mer snart)

 

 

 

 

Förtroendeuppdrag (kommer mer snart)