UrEc Information Sara Borgström

Researcher in Urban Ecology | Consultant in Environmental Communication | Nature Guide

 

 

 

UrEc Information

kontaktsnabelaurec.info

 

 

UrEc Information

Senaste nytt/Latest News:

Verksamheten i korthet:
Företaget tillhandahåller ett flertal tjänster med utångspunkt i information inom ekologi och framförallt stadsekologi. Några tjänster som erbjuds är: föreläsningar, naturguidningar, seminarier och skribentuppdrag.
Kontakt: kontaktsnabelaurec.info

Exempel på uppdrag:

Pumpa
Photo: Sara Borgström

Naturguidningar/ Guided tours in the urban nature :
Jag guidar i flera områden i Storstockholm från innerstaden till de stora naturreservaten längre ut (se nedan). Förutom allmänheten, guidar jag också för konferensdeltagare, högskolestudenter, olika intresseorganisationer och SFI-klasser. Språket kan både vara svenska och engelska. Under mina guidade turer får du veta mer om landskapets utveckling, ekosystemtjänster, stadsplanering och naturvård. Dessutom blir ofta en hel del prat om träd och andra växter, både artkunskap och kulturhistoria. Mer information här.

Skribentuppdrag:

Urval av uppdragsgivare:

Välkommen att kontakta kontaktsnabelaurec.info för frågor och offert.

Företaget har F-skattsedel.

 

Partner of Nordic Wellbeing
NW