UrEc Information Sara Borgström

Researcher in Urban Ecology | Consultant in Environmental Communication | Nature Guide

 

 

 

Ut i naturen!
Guideprogram spring 2012
Utflykter i Stockholmsnaturen.
Outings in the vicinity of Stockholm.
 

Naturguide i Storstockholm / Nature Guide

My coming guided tours/Nästa guidning:
Svenska 18 mars i Årstaskogen. Mer information i programmet. In Årstaskogen a planned nature reserve. (More information in the program.)


English English speaking nature guide in Stockholm

Since April 13th 2009, I'm authorized to guide in English by Swedish Visitors Board and the Swedish Society for Nature Conservation (NF).

Since 2004, I'm an authorised nature guide in the Stockholm region giving guided tours to a wide variety of audiences, both in Swedish and English.

For more info please contact: kontaktsnabelaurec.info

guide
Sara Borgström with Sally at Herräng, outside Hallstavik. Photo: Kjell Borgström

Svenska Naturguidning

Sen 2004 har jag guidat i den tätortsnära naturen i Storstockholm, både på svenska och engelska, inom SNF projektet Storstockholms naturguider. Inom projektet ges guidningar varje vecka för allmänheten, företag, skolklasser och konferensdeltagare. Det senaste programmet finns på www.utinaturen.nu.

Jag guidar i flera områden i Storstockholm från innerstaden till de stora naturreservaten längre ut (se nedan). Förutom allmänheten, guidar jag också för konferensdeltagare, högskolestudenter, olika intresseorganisationer och SFI-klasser. Språket kan både vara svenska och engelska. Under mina guidade turer får du veta mer om landskapets utveckling, ekosystemtjänster, stadsplanering och naturvård. Dessutom blir ofta en hel del prat om träd och andra växter, både artkunskap och kulturhistoria.

Kontakt: kontaktsnabelaurec.info


Photo: Kim Koblet

Områden där jag guidar :
Södra Stockholm
Hammarby sjöstad
Understenshöjdens ekoby
Björnö naturreservat
Sätraskogen
Årstaskogen
Flatens naturreservat
Tyresöflaten-Nyfors
Älvsjöskogen
Nackareservatet
Skogskyrkogården/ The Woodland Cemetery
City; Riddarholmen to Nobelparken

Norra Stockholm

Norra Djurgården, Nationalstadsparken /Royal National Park
Judarnskogen
Kyrksjölöten
Järvafältet/Igelbäcken, Sundbyberg
Bogesundslandet